REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu

 

1 Sklep internetowy Combat Zone Bravo, dostepny pod adresem internetowym czbshop.comjest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG) i jest prowadzony przez Sylwię Mankiewicz, która jest właścicielem firmy CZB Sylwia Mankiewicz NIP: 7282486447; Regon: 368067690

2 Adres do korespondencji:

CZB Sylwia Mankiewicz 95-060 Brzeziny Buczek 18c e-mail: sklep@czbshop.com.

3 Ceny towarów podane są w polskich złotych (wersja polska sklepu), i są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Wersja angielska sklepu i ceny podane w euro są tylko informacjami dal osób nie posługiwających się językiem polskim.

4 Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki

5 Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

6 Kupowanie produktów od firmy CZB Sylwia Mankiewicz oznacza akceptację regulaminu.

Zamówienia

1 Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu czbshop.com. Zamówienie może również zostać złożone drogą mailową lub telefonicznie pod numerem +48 736 666 023w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00.

2 Zamówienie realizowane jest po wybraniu przez Klienta formy płatności.

W przypadku zapłaty z góry przelewem bankowym na konto sprzedawcy zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.

W przypadku wysyłki za pobraniem klient kwotę na którą opiewa zamówienie przekazuje kurierowi w momencie odbioru przesyłki. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie.

3 Czas realizacji zamówienia przewidziany jest między od 2 – do 20 dni roboczych. Dłuższy czas realizacji zamówienia może wynikać z dużej ilości zamówień, złożoności zamówienia, aktualnego braku towaru w magazynie. W przypadku wydłużonego czasu realizacji zamówienia Klient niezwłocznie zostanie powiadomiony o wyżej wymienionym fakcie.

4 Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych chyba, że Klient wyrazi zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek. A także do usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać odpowiednią dyspozycję na adres e-mail: sklep@czbshop.com . Firma CZB Sylwia Mankiewicz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr. 133 poz. 883 „ O ochronie danych osobowych”.

5 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków.

Reklamacja

1 Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty wolne od wad.

2 W przypadku wadliwego towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres maliowy podany w regulaminie.

4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Po tym terminie uważa się, że żądanie klienta jest uzasadnione.

5 Towary reklamacyjne należy wysłać na adres podany w regulaminie (pkt. 2)

Gwarancja

1 Firma CZB Sylwia Mankiewicz udziela zamawiającemu 3 lata gwarancji od daty zakupu.

2 Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu do tego przeznaczonego, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3 Produkty są objęte gwarancją w zakresie elementów szycia pod warunkiem używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 Gwarancją nie są objęte: przetarcia, uszkodzenia mechaniczne oraz wybarwienia materiału. Klamry zastosowane w produktach nie podlegają gwarancji.

Prawo odstąpienia od umowy

1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie jednak nie powyżej niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2 Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie był używany lub rozmontowany, nie został uszkodzony, posiada oryginalną metkę producenta oraz jest kompletny.

Postanowienia końcowe

1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2 W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.

3 Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.